Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice
PROGRESSIO


PROGRESSIO

Lista candidaților declarați eligibili în grupul țintă - seria III - DOCTORANZI Faza 2 – completare GT, descarcă.

Lista candidaților decalrați eligibili în grupul țintă - seria III - DOCTORANZI, descarcă.

Anunț selecție grup țintă Seria III - doctoranzi din domeniul economic, descarcă.
Anexe dosar concurs doctoranzi seria III, descarcă.

Rezultate concurs pentru ocuparea a 3 posturi de formator, 2 posturi tutore, descarcă. (postat 12.11.2020)

Anunț privind recrutarea în vederea selecției pentru ocuparea a 3 posturi de formator, 2 posturi tutore, descarcă.

Workshop Online

Antreprenoriat și inovație - primii pași în antreprenoriat, descarcă.

Flyer 1 - Dezvoltarea durabila

Flyer 2

Rezultate concurs pentru ocuparea a 1 post de lector, pe perioadă determinată, descarcă. (postat 14.04.2020)

Rezultate concurs tutori descarcă.

Anunț privind recrutarea în vederea selecției pentru ocuparea a 1 post de lector, pe perioadă determinată, descarcă.

Anunț privind recrutarea în vederea selecției pentru ocuparea a 1 post de tutore, pe perioadă determinată, descarcă.

Rezultate concurs tutori descarcă.

Lista candidaților declarați admiși în grupul țintă - seria II, descarcă.

Anunț privind recrutarea în vederea selecției pentru ocuparea a 1 post de tutore, pe perioadă determinată, descarcă.

Anunț selecție Grup țintă descarcă.

Rezultate concurs tutori și formatori descarcă. (postat 26.11.2019)

Anunț posturi tutori și formatori Progressio descarcă. (postat 19.11.2019)
Cerere descarcă.

Lista candidatilor declarati admisi in grupul tinta descarcă.

Rezultate selectie pentru ocuparea a 1 post de secretar, 1 post de contabil (perioadă determinată) descarcă.

Anunt privind recrutarea in vederea selectiei pentru ocuparea a 1 post de secretar, 1 post de contabil (perioadă determinată) descarcă.

Rezultate concurs tutori și formatori (perioadă determinată) descarcă.

Anunț privind recrutarea în vederea selecției pentru ocuparea a 1 post de tutor, 2 posturi de formatori, pe perioadă determinată, în cadrul proiectului descarcă.

Rezultate concurs tutori și formatori descarcă.

Anunț posturi tutori și formatori Progressio descarcă. (postat 10.04.2019)
Cerere descarcă.

Metodologie organizare selecție grup țintă în cadrul proiectului "Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice PROGRESSIO" descarcă.